Vezetői tanácsadás

A vezetői tanácsadás, avagy coaching keretein belül szakembereink (tanácsadók, avagy coach-ok) egyszerre egy vezetővel foglalkoznak személyesen, mintegy „személyi edzőként”. Megoldás és változás orientált folyamat, mely előre meghatározott időkereten belül törekszik a megállapított célok megvalósítására, miközben kulcsszereplőjének személyes erőforrásaira épít.

Első lépésként a tanácsadó megfigyeli a vezető napi feladatait és munkavégzését, valamint az azokkal kapcsolatban felmerülő erősségeket, problémákat és hiányosságokat. Ezt követően a vezető és a tanácsadó közösen átbeszélik a megfigyelés tapasztalatait és lényeges momentumait. Ennek eredményeképpen kialakításra kerül egy fejlesztési-fejlődési terv, mely tartalmazza a változást igénylő területeket, a célokat, valamint azok elérésének részleteit és mikéntjét. A módszer alapja a mély bizalom kialakítása a tanácsadó és vezető között, továbbá a részletes és mindenre kiterjedő tanácsadás, valamint a maximális figyelem biztosítása, melynek értéke egy tréningcsoportban alacsonyabb lenne.

A személyes vezetői tanácsadás célja az egyén vezetői kompetenciáinak növelése, és a hatékony vezetői magatartáshoz szükséges képességek fejlesztése. A tanácsadás nem kizárólag a munkahelyi szerep fejlesztésére korlátozódik: az egyént egészében tekinti.

A program során a tanácsadó és a vezető feltárja a munkavégzésben fennálló egyéni problémákat és az ezeket előidéző okokat. Az akadályok a következőkből fakadhatnak:

  • a vezető személyisége;
  • a vezető énképe;
  • a vezető konfliktusai (magánéleti, munkahelyi);
  • a változások kezelésének nehézsége;
  • berögzült hiedelmek és minták, melyek gátolják a hatékonyságot.

A problémák azonosítása után a tanácsadó és a vezető közösen megfogalmaznak egy célt, melyet a program végére el akarnak érni, és számba veszik az ehhez rendelkezésre álló erőforrásokat. A cél megfogalmazását követően a tanácsadói alkalmak ezen célok elérésére törekszenek. A problémák sokszínűsége miatt a tartalmi elemek személyenként eltérőek lehetnek.